ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

szpitalkielecki.jpg
Oddział Chorób Wewnętrznych dysponuje 43 łóżkami. W oddziale diagnozowane i leczone są schorzenia ogólno - internistyczne, a w szczególności z zakresu gastroenterologii, hepatologii, endokrynologii, kardiologii, hematologii, pulmonologii, reumatologii, geriatrii, chorób metabolicznych i onkologii.
Oddział Chorób Wewnętrznych wykonuje pełną diagnostykę nieinwazyjną z zakresu kardiologii (echo serca, próby wysiłkowe i badania holterowskie), gastrologii (gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia), schorzeń hematologicznych (badania biopsyjne szpiku, w tym trepanobiopsja, badanie immunologiczne).
Oddział dysponuje także możliwościami wykonania pełnej diagnostyki obrazowej - badań radiologicznych, ultrasonograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i badań izotopowych.
W strukturach Oddziału Chorób Wewnętrznych funkcjonują pracownie:
 • echokardiografii;
 • hematologiczna;
 • prób wysiłkowych i holterowskich;
 • spirometrii.
Oddział Chorób Wewnętrznych współpracuje z innymi oddziałami Szpitala Kieleckiego, zapewniając chorym niezbędne konsultacje i kompleksowe leczenie.
Kadra lekarska:
Ordynator
 • Dr n. med. Adam Dmoch – specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
Zastępca ordynatora
 • lek. med. Wiesław Kucharczyk – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
 • Dr n. med. Ewa Banach – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
 • lek. med. Tomasz Zalewski – specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
 • lek. med. Jacek Cieloch – specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
 • lek. med. Janusz Napiórkowski – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
 • lek. med. Jolanta Leksa – specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Henryka Mierzwa-Ślefarska - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Anna Szczygłowska-Wrona - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Agnieszka Łucka - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Olga Zwierzchowska-Wolak - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Przemysław Wzorek – specjalista chorób wewnętrznych
Lekarze rezydenci
 • lek. med. Ewa Mazurkiewicz
 • lek. med. Przemysław Młodożeniec
 • lek. med. Martyna Kwiecień-Mrozek
 • lek. med. Magdalena Mikołowicz
 • lek. med. Dominika Wieczór-Bielecka
 • lek. med. Paulina Fortuna
 • lek. med. Anna Niedbała

 • Pielęgniarka oddziałowa:Anna Kosiba 
Kontakt:
Gabinet ordynatora: 41 34 17 861
Pokój lekarski: 41 34 17 866
Pielęgniarka oddziałowa: 41 34 17 876
Dyżurka pielęgniarek: 41 34 17 858 lub 41 34 17 864