SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

szpitalkielecki.jpg
Na Szpitalny Oddział Ratunkowy trafiają pacjenci w bezpośrednim zagrożeniu życia, przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego, bądź zgłaszający się indywidualnie.

Szpitalny Oddział Ratunkowy dysponuje 11 łóżkami. Podzielony jest na kilka stref – konsolę rejestracyjną, salę reanimacyjną, obszar segregacji medycznej, salę obserwacyjną, salę zabiegową, gabinety lekarskie.
Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt do ratowania życia i monitorowania czynności życiowych. Do dyspozycji SOR-u jest także Pracownia Diagnostyki Obrazowej, gdzie wykonywane są badania RTG, TK, MR i USG.

Czym jest triaż?
O trybie przyjęć pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra decyduje personel medyczny w ramach triażu - systemu mającego za zadanie zapewnić choremu niezbędną pomoc w odpowiednim czasie.
Pacjentom, w zależności od dolegliwości, z jakimi przyjmowani są na oddział, przydzielane są kolory czerwony, żółty lub zielony. Każdy z kolorów oznacza czas do pierwszego kontaktu z lekarzem, nie zaś czas całego pobytu w oddziale.
przydzielany pacjentom z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia; oznacza konieczność niezwłocznej konsultacji lekarskiej.
przydzielany pacjentom stabilnym hemodynamicznie i oddechowo, wymagającym rozszerzonej diagnostyki i leczenia; czas oczekiwania na konsultację z lekarzem może wynieść do dwóch godzin.
pacjenci wydolni krążeniowo i oddechowo wymagający podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej; czas oczekiwania na konsultację z lekarzem może wynieść do sześciu godzin.
Triaż jest niezwykle pomocny, zwłaszcza w przypadku przepełnienia oddziału, pozwala bowiem na zachowanie porządku i udzielenie pomocy w pierwszej kolejności tym pacjentom, którzy do szpitala trafiają w stanach zagrażających życiu.

Po uzyskaniu pierwszej pomocy pacjent, w razie konieczności dalszej hospitalizacji, trafia na właściwy oddział Szpitala Kieleckiego.

Kadra:
Ordynator oddziału
lek. med. Katarzyna Krzysztofowicz – specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka oddziałowa: Izabela Waldon

W oddziale dyżurują także lekarze różnych specjalizacji – chorób wewnętrznych, chirurgii, ortopedii i traumatologii narządów ruchu.
Nad stanem pacjenta czuwa ponadto wykwalifikowana kadra ratowniczo-pielęgniarska.

sor3.jpg
sor1.jpg
Kontakt
Rejestracja: 41 26 62 351, 41 26 62 352
Nadzór pielęgniarski: 41 26 62 349
Pielęgniarka oddziałowa: 41 26 62 362