Slider

Zapraszamy na bezpłatne badania endoskopowe - gastroskopia, kolonoskopia (w ramach umowy z NFZ).

Więcej informacji pod numerem tel. 41-266-23-00

Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o. jako Partner projektu „MCSM – Kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych WSEPiNM w Kielcach” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego podejmie współpracę z Pacjentami polegającą na pełnieniu roli pacjenta standaryzowanego.

Chętnych prosimy o zgłoszenia, zgodnie z ogłoszeniem o Rozeznanie rynku z dnia 17.02.2020 roku.

Dodatkowe informacje o projekcie na stronach:
https://www.wseip.edu.pl/centrum-symulacji.html
https://www.csm.wsepinm.edu.pl/