ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Zakres działalności Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
 • znieczulenia na Bloku Operacyjnym;
 • znieczulenia poza Blokiem Operacyjnym do bolesnych zabiegów nieoperacyjnych (sale zabiegowe na: bloku porodowym, chirurgii, oddziale obserwacyjnym i ginekologicznym, w pracowni endoskopowej);
 • prowadzenie całościowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad pacjentami oddziału intensywnej terapii;
 • zabiegi reanimacyjne i inne (np. znieczulenia do kardiowersji) na terenie całego szpitala;
 • konsultacje przedoperacyjne (premedykacje) pacjentów na oddziałach zabiegowych;
 • nadzór na salach pooperacyjnych i nadzór nad postępowaniem przeciwbólowym w oddziałach zabiegowych szpitala.

Warto wspomnieć, że dzięki stałej obecności w szpitalu specjalistów anestezjologii, pacjentki Oddziału Ginekologiczno-Położniczego szykujące się do porodu mogą korzystać z bezpłatnego znieczulenia zewnątrzoponowego (ZOP). Z danych NFZ wynika, że anestezjolodzy Szpitala Kieleckiego wykonują takich procedur najwięcej w województwie świętokrzyskim.

Stany chorobowe wymagające leczenia w Oddziale Intensywnej Terapii:
 • niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;
 • stany po operacjach chirurgicznych przebiegające z niewydolnością oddechową i/lub krążenia i/lub utratą przytomności;
 • ostra niewydolność układu krążenia;
 • ciężkie zakażenia, posocznice przebiegające z niewydolnością wielonarządową;
 • zatrucia i urazy przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, i/lub utratą przytomności;
 • choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, i/lub utratą przytomności;
 • inne stany kliniczne przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, i/lub utratą przytomności lub zagrażające życiu pacjenta.

Oddział Intensywnej Terapii dysponuje sześcioma łóżkami i najwyższej klasy sprzętem do ratowania życia i monitorowania czynności życiowych. Na wyposażeniu oddziału znajdują się: respiratory oddechowe do prowadzenia mechanicznej wentylacji płuc, pompy strzykawkowe i perystaltyczne, monitory funkcji życiowych wyposażone w alarmy EKG, arytmii, zaburzeń odcinka ST, tętna obwodowego i saturacji tlenem krwi tętniczej (pulsoksymetr), stężenia końcowo wydechowego dwutlenku węgla (kapnograf), urządzenia do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną (NIBP), czujniki temperatury ciała. W oddziale istnieje możliwość stosowania pomiarów: ciśnienia tętniczego metodą krwawą (IBP), centralnego ciśnienia żylnego i ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej, pomiaru rzutu serca metodą bezpośrednią (termodilucji).

Specyfika oddziału to intensywny nadzór pielęgniarski bezpośredni i stała obecność lekarza anestezjologa w oddziale, intensywna opieka pielęgniarska (pielęgnacyjna) z elementami fizykoterapii, kinezyterapii, terapii oddechowej biernej i profilaktyki przeciwodleżynowej.
Lekarze
 • lek. Wojciech Pietrzyk
  Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej
 • lek. Dariusz Szpak
  Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Piotr Gonciarz
  Specjalista anestezjologii i i intensywnej terapii
 • lek. Elżbieta Utracka-Chróściel
  Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Paweł Baljon
  w trakcie specjalizacji
 • lek. Joanna Jarczyńska-Domagała
 • Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Krzysztof Jędrychowski
  w trakcie specjalizacji
Rezydenci
 • lek. Barbara Granek
 • lek. Joanna Maślana

 

Pielęgniarka Oddziałowa

 • Ewa Leksowska

 

Kontakt

Pokój lekarski: 41 26 62 337

Pielęgniarka Oddziałowa: 41 26 62 338

Dyżurka sali na OIOM: 41 26 62 339

Dyżurka Pielęgniarek: 41 26 62 340