Badania Prenatalne

Nieinwazyjny test NIFTY

Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o. świadczy odpłatne usługi w zakresie badań prenatalnych przy pomocy nieinwazyjnego testu NIFTY.

NIFTY to skrót od Non-invasive Fetal Trisomy Test czyli nieinwazyjny test prenatalny w kierunku trisomii (zespół Downa, zespół Edwards’a, zespół Pataua). Do wykonania testu wystarczy 5 ml krwi matki, a nie płodu. Test NIFTY określa ryzyko wystąpienia trisomii poprzez wykrycie materiału genetycznego krążącego we krwi obwodowej matki, wykorzystując metodę Sekwencjonowania Nowej Generacji (ang. NGS) w połączeniu z zaawansowanymi analizami bioinformatycznymi.

Test może być wykonany już od 12. tygodniu ciąży.

Badania przeprowadzane są od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 10.00.

Pacjentki z dowodem wpłaty za badania zgłaszają się do sekretariatu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (drugie piętro).

Wszelkich informacji udziela dr Mateusz Lepiarczyk:
tel. 694 101 265
e-mail: mlep@o2.pl

Koszt badania - cena promocyjna: 2 300,00 zł

Wpłat należy dokonywać na konto:

Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 25, 25-316 Kielce

Bank Polskiej Spółdzielczości o/Kielce
Nr konta: 53 1930 1800 2630 0621 1473 0001

z dopiskiem w tytule przelewu: "za badania prenatalne".

Test podwójny
(badania biochemiczne Papp-A+ beta-HCG)
+ USG genetyczne

Test podwójny  wykonywany jest pomiędzy 10. a 14. tygodniem ciąży jako badanie przesiewowe, głównie w kierunku trisomii 21, 18 i 13 u płodu (zespół Downa, Edwardsa, Pata'u). Polega na ocenie biochemicznych parametrów krwi matki (białko Papp-A + beta-HCG) oraz parametrów ultrasonograficznych płodu. Następnie dokonywana jest komputerowa analiza danych i wyliczone zostaje statystyczne ryzyko wad chromosomalnych płodu. Badania biochemiczne wykonywane są na certyfikowanym analizatorze Kryptor wg standardów FMF. Badania ultrasonograficzne opierają się na ocenie przezierności karkowej oraz kości nosowej płodu.

Optymalnym przedziałem czasowym do wykonania USG genetycznego jest wiek ciąży 11 tyg.–13tyg. 6 dni.

Czułość testu wynosi 85-95% przy 5% wynikach fałszywie dodatnich.

Lekarze wykonujący badanie USG na aparacie Voluson E 8 expert posiadają Certyfikat FMF.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 10.00 do sekretariatu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Koszt badania wynosi 450 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 25, 25-316 Kielce

Bank Polskiej Spółdzielczości o/Kielce
Nr konta: 53 1930 1800 2630 0621 1473 0001

z dopiskiem w tytule przelewu: "za test podwójny+USG"

lub bezpośrednio przed badaniem u Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (drugie piętro).

Pacjentki z dowodem wpłaty za badania zgłaszają się do sekretariatu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.