Oddział anestozjologii i intensywnej terapii

Zakres działalności Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • znieczulenia na Bloku Operacyjnym;
 • znieczulenia poza Blokiem Operacyjnym do bolesnych zabiegów nieoperacyjnych (sale zabiegowe na: bloku porodowym, chirurgii, oddziale obserwacyjnym i ginekologicznym, w pracowni endoskopowej);
 • prowadzenie całościowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad pacjentami oddziału intensywnej terapii;
 • zabiegi reanimacyjne i inne (np. znieczulenia do kardiowersji) na terenie całego szpitala;
 • konsultacje przedoperacyjne (premedykacje) pacjentów na oddziałach zabiegowych;
 • nadzór na salach pooperacyjnych i nadzór nad postępowaniem przeciwbólowym w oddziałach zabiegowych szpitala.

Warto wspomnieć, że dzięki stałej obecności w szpitalu specjalistów anestezjologii, pacjentki Oddziału Ginekologiczno-Położniczego szykujące się do porodu mogą korzystać z bezpłatnego znieczulenia zewnątrzoponowego (ZOP). Z danych NFZ wynika, że anestezjolodzy Szpitala Kieleckiego wykonują takich procedur najwięcej w województwie świętokrzyskim.

 

Stany chorobowe wymagające leczenia w Oddziale Intensywnej Terapii:

 • niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;
 • stany po operacjach chirurgicznych przebiegające z niewydolnością oddechową i/lub krążenia i/lub utratą przytomności;
 • ostra niewydolność układu krążenia;
 • ciężkie zakażenia, posocznice przebiegające z niewydolnością wielonarządową;
 • zatrucia i urazy przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, i/lub utratą przytomności;
 • choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, i/lub utratą przytomności;
 • inne stany kliniczne przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, i/lub utratą przytomności lub zagrażające życiu pacjenta.

Oddział Intensywnej Terapii dysponuje sześcioma łóżkami i najwyższej klasy sprzętem do ratowania życia i monitorowania czynności życiowych. Na wyposażeniu oddziału znajdują się: respiratory oddechowe do prowadzenia mechanicznej wentylacji płuc, pompy strzykawkowe i perystaltyczne, monitory funkcji życiowych wyposażone w alarmy EKG, arytmii, zaburzeń odcinka ST, tętna obwodowego i saturacji tlenem krwi tętniczej (pulsoksymetr), stężenia końcowo wydechowego dwutlenku węgla (kapnograf), urządzenia do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną (NIBP), czujniki temperatury ciała. W oddziale istnieje możliwość stosowania pomiarów: ciśnienia tętniczego metodą krwawą (IBP), centralnego ciśnienia żylnego i ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej, pomiaru rzutu serca metodą bezpośrednią (termodilucji).

Specyfika oddziału to intensywny nadzór pielęgniarski bezpośredni i stała obecność lekarza anestezjologa w oddziale, intensywna opieka pielęgniarska (pielęgnacyjna) z elementami fizykoterapii, kinezyterapii, terapii oddechowej biernej i profilaktyki przeciwodleżynowej.

Kadra

Ordynator

 • lek. Renata Kozubek

Zastępca Ordynatora

 • lek. Paweł Baljon

Lekarze specjaliści

 • lek. Piotr Gonciarz
 • lek. Paweł Łytek
 • dr n. med. Wojciech Pietrzyk
 • lek. Elżbieta Utracka-Chróściel
 • lek. Krzysztof Jędrychowski
 • lek. Karolina Kabała-Adami 
 • lek. Katarzyna Bzymek
 • lek. Anna Kozłowska
 • lek. Katarzyna Kręcisz
 • lek. Joanna Maślana
 • lek. Jakub Serek

Rezydent

 • lek. Grzegorz Leśniak
 • lek. Norbert Sornat
 • lek. Sergiej Gutsev

Pielęgniarka Oddziałowa

 • Edyta Janik

 

Kontakt

 • Pokój lekarski: 41 26 62 337 lub 41 26 62 336
 • Pielęgniarka Oddziałowa: 41 26 62 338
 • Dyżurka sali na OIOM: 41 26 62 339
 • Dyżurka Pielęgniarek: 41 26 62 340