Usługi Pielęgniarskie

Szpital Kielecki św. Aleksandra oferuje możliwość skorzystania z odpłatnych usług pielęgniarskich w zakresie iniekcji, niektórych badań diagnostycznych czy opieki okołoporodowej.

 • Zastrzyk domięśniowy   16,00 zł
 • Zastrzyk dożylny   19,00 zł
 • Założenie Venacatu   10,00 zł
 • Pobranie krwi   5,00 zł
 • Badanie EKG (bez opisu)   10,00 zł
 • Badanie KTG (bez opisu)   10,00 zł
 • Iniekcja podskórna   5,00 zł
 • Dodatkowa, indywidualna, opieka
  pielęgnacyjna przy łóżku chorego   20,00 zł/godz.
 • Dodatkowa, indywidualna,
  opieka położnej przy porodzie   600,00 zł