Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Tomograf komputerowy

 • 64-rzędowy aparat najnowszej generacji – Discovery CT 750 Revolution produkcji GE Healthcare
 • bardzo wysoka rozdzielczość
 • badania z kontrastem i bez kontrastu

Aparat rentgenowski

 • jeden z najnowocześniejszych w Polsce – Optima XR 646 z bezprzewodowym detektorem FlashPad produkcji GE Healthcare
 • cyfrowy zapis zdjęć
 • możliwość wykonywania zdjęć całego kręgosłupa i kończyn dzięki specjalnej dostawce „orto”
 • obniżany stół – ułatwienie dla dzieci i osób starszych

 

Koordynator ds Diagnostyki Obrazowej

mgr inż. Ewelina Bierońska

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej

dr. n med. Beata Książkiewicz

Lekarze

 • lek. Ewelina Kowalska

 • lek. Aleksandra Marcisz

 • lek. Wojciech Partyka

 • lek. Maria Maraszewska

 • lek. Wojciech Figura

 • lek. Piotr Michnowski

 • lek. Elżbieta Rębosz-Rzetecka

 • lek. Krzysztof Prętki

 • lek. Katarzyna Kosiara

 • lek. Katarzyna Rusinek

Kierownik techników RTG:

mgr Joanna Kwiatkowska 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Przeczytaj dokument

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej. Wszystkie zainstalowane na terenie jednostki aparaty rtg posiadają wymagane prawem zezwolenia.

 

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

 • Dawkomierzy, odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej
 • Pomiaru osłon stałych gabinetów rentgenowskich

 

Kierownik jednostki organizacyjnej dokonał oceny ryzyka narażenia na promieniowanie i wprowadził limity użytkowe dawek:

- dla pracowników  bezpośrednio realizujących radiologiczne procedury – 6 mSv/rok

- dla osób z ogółu ludności – 1 mSv/rok

 

Na podstawie prowadzonej dozymetrii na terenie jednostki nie stwierdzono negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

 

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Rezonans magnetyczny

 • aparat Signa HDxT produkcji GE Healthcare
 • siła pola magnetycznego wartości 1,5 Tesli
 • dostawka MRgFUS umożliwiająca stosowanie metody nieinwazyjnego usuwania guzów macicy i kości

Ultrasonograf

 • dokładny i nowoczesny aparat USG Mindray DC-30
 • wszechstronny, służący do przeprowadzania kompleksowej diagnostyki w pełnym spektrum badań
 • dodatkowe funkcje, m.in. obrazowanie 4D, obrazowanie kontrastowe UWN, dopplerowskie obrazowanie tkanek