Oferty

{[description]}

Oferty

Diagnosta laboratoryjny z uprawnieniami serologicznymi

 

Nazwa podmiotu: Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o. Adres podmiotu: ul. T. Kościuszki 25, 25 — 316 Kielce

Treść ogłoszenia: Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o. zatrudni Diagnostę laboratoryjnego z uprawnieniami serologicznymi do Laboratorium Diagnostycznego z Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej oraz Bankiem Krwi

Zadania na stanowisku:

 • Wykonywanie i nadzorowanie czynności związanych z przygotowaniem i przechowywaniem materiału biologicznego do badań laboratoryjnych;
 • Wykonywanie i nadzorowanie wykonania badań laboratoryjnych z zakresu chemii klinicznej, immunochemii oraz analityki ogólnej;
 • Wykonywanie badań hematologicznych w tym badań układu krzepnięcia oraz badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej; prowadzenie banku krwi oraz dokumentacji obrotu preparatami krwi;
 • Prowadzenie dokumentacji wykonanych badań;
 • Weryfikacja i autoryzacja wyników badań laboratoryjnych, w tym badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej;
 • Prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości wyników badań laboratoryjnych oraz dokumentacji z tym związanej;
 • Bieżąca konserwacja sprzętu i aparatury pracowni biochemii, immunochemii,hematologii, koagulologii, analityki ogólnej oraz immunologii transfuzjologicznej; prowadzenie dokumentacji związanej z konserwacją aparatury i sprzętu;
 • Prowadzenie dokumentacji materiałowej (odczynniki i sprzęt jednorazowy do diagnostyki laboratoryjnej);
 • Współpraca z personelem innych komórek Szpitala w zakresie bieżącego przebiegu procesu diagnostycznego;
 • Przestrzeganie Praw Pacjenta i etyki zawodowej;
 • Doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Warunki

 • Forma zatrudnienia, czas pracy i stawka wynagrodzenia do uzgodnienia;

Wymagania:

 • Czynne Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego
 • Posiadane aktualne zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania i autoryzacji badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej
 • Posiadane aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu prowadzenia szpitalnego Banku Krwi
 • Umiejętność prowadzenia stosownej dokumentacji medycznej;
 • Dbałość o zachowanie procedur;

 

Oczekiwania:

 • Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
 • Stały kontakt z pracownikami szpitala w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań;
 • Odporność na stres;
 • Umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • dokumenty poświadczające wykształcenie, prawo wykonywania zawodu i posiadane uprawnienia;
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@szpitalkielecki.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Szpitala

Miejsce zatrudnienia: Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o. o, Laboratorium Diagnostyczne

Wymagane wykształcenie: ---

Proponowane wynagrodzenie:

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Czas pracy: praca w systemie zmianowym (12 godzinnym), w tym zmiany nocne Stanowisko: Diagnosta laboratoryjny

 

Dane do kontaktu:

Telefon: 041-266-23-80, e-mail: agnieszka.piechowska@artmedik24.pl