Szpital Kielecki św. Aleksandra

Szpital Kielecki św. Aleksandra

 

Szpital Kielecki
św. Aleksandra

Szpital Kielecki Św. Aleksandra

Logo Szpitala Kieleckiego

Szpital Kielecki Św. Aleksandra Sp. z o.o.
jest największą placówką medyczną należącą do grupy Artmedik.

Od chwili przejęcia szpitala w 2011 roku prezes Rafał Chaiński inwestuje swój czas i pracę, aby placówka stale się rozwijała, a komfort pobytu pacjentów był na najwyższym poziomie. Dzięki jego zaangażowaniu i ciężkiej pracy szpital przeszedł metamorfozę zewnętrzną oraz wewnętrzną.

Obecnie możemy się pochwalić jednym z najlepszych zespołów lekarzy w regionie. Nowoczesnym szpitalnym oddziałem ratunkowym, wyremontowanymi oddziałami chirurgicznym i wewnętrznym oraz nowymi oddziałami: neonatologicznym, ginekologiczno-położniczym, urazowo-ortopedycznym oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii.

W każdym naszym działaniu przyświeca nam jeden cel: szybka i skuteczna pomoc pacjentom.

Kontakt

Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o.

25-316 Kielce, ul. Kościuszki 25

tel.: +48 41 34 17 800
fax: +48 41 34 17 799

e-mail: kancelaria@szpitalkielecki.pl

Separator

Projekt

 

Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 25, 25-316 Kielce

Tytuł projektu

"Dostosowanie częściu budynku przy ul. Robotnicznej 1 w Kielcach do funkcji Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Przychodni Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej wraz z rehabilitacją poprzez przebudowę i termomodernizację obiektu"

o wartości 4 566 788,70 PLN

realizowany w latach 2015 - 2016

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach
Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Projekt

 

 

 


 

Projekt pn. „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych
Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach”,
został zrealizowany z udziałem środków Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej
7. Sprawne usługi publiczne, Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
WARTOŚĆ ZADANIA: 7 184 854,23 PLN W TYM UE 6 107 126,09 PLN
OKRES REALIZACJI: 2019-2022

Celem projektu jest podniesienie jakości opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, jak
również doposażenie szpitali w sprzęt medyczny służący zapobieganiu rozszerzania się
koronawirusa COVID-19.

Projekt obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla ŚCMiN SzS w Kielcach
oraz zakup i dostawy sprzętu medycznego służącego do zapobiegania rozszerzania się
koronawirusa COVID-19 dla ŚCMiN SzS w Kielcach, Szpitala Powiatowego w Chmielniku
oraz Szpitala. Św. Aleksandra Sp. z o.o. w Kielcach.