Sygnalista

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwaną powszechnie dyrektywą o ochronie praw sygnalistów uruchamiamy platformę, na której pracownicy naszego szpitala mogą w sposób anonimowy zgłaszać stwierdzone nieprawidłowości.

Formularz zgłoszeniowy wraz instrukcją użytkownika znajduje się w poniższym linku.

http://212.244.153.193:47903/ehelpdesk/sig/default