Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych dysponuje 35 łóżkami przeznaczonymi do leczenia internistycznego, 10 łóżkami przeznaczonymi do leczenia neurologicznego oraz 10 łóżkami dedykowanymi do badania i analizy snu.  W oddziale diagnozowane i leczone są schorzenia ogólno - internistyczne, a w szczególności z zakresu gastroenterologii, hepatologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii, reumatologii, geriatrii, chorób metabolicznych i onkologii. Oddział Chorób Wewnętrznych wykonuje pełną diagnostykę nieinwazyjną z zakresu kardiologii (echo serca, próby wysiłkowe i holter) gastrologii (gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia).
Oddział dysponuje także możliwościami wykonania pełnej diagnostyki obrazowej - badań radiologicznych, ultrasonograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i badań izotopowych.
W strukturach Oddziału Chorób Wewnętrznych funkcjonują pracownie:

 • echokardiografii;
 • prób wysiłkowych i holterowskich;
 • spirometrii.

Oddział Chorób Wewnętrznych współpracuje z innymi oddziałami Szpitala Kieleckiego, zapewniając chorym niezbędne konsultacje i kompleksowe leczenie.

Kadra

Ordynator

 • lek. Magdalena Rakowska-Szewczyk
  Specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

Zastępca Ordynatora

 • lek. Agata Gąsior
  Specjalista chorób wewnętrznych i pulmonologii

Lekarze

 • lek. Jolanta Stoksik 
  Specjalista chorób wewnętrznych i alergologii
 • lek. Ewa Kołodziejska
  Specjalista chorób wewnętrznych i neurologii
 • lek. Rafał Jagielski 
  Specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Maciej Szewczyk
  Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
 • lek. Grzegorz Kowalski
  Specjalista chorób wewnętrznych

Rezydenci

 • Kinga Gola
 • Kinga Furga
 • Joanna Szewczyk-Machnicka

Kontakt

 • Gabinet Ordynatora: 41 34 17 861
 • Pokój lekarski: 41 34 17 866
 • Pielęgniarka Oddziałowa: 609 768 982
 • Dyżurka Pielęgniarek: 41 34 17 858
 • Sekretariat: 41 34 17 876