Połączenie spółek

{[description]}

Połączenie spółek

Działając na podstawie art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, Szpital Kielecki św. Aleksandra Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach udostępnia poniżej bezpłatnie do publicznej wiadomości skany dokumentów stanowiące plan połączenia oraz załączniki do planu połączenia, dotyczące planowanego połączenia:
1) Szpital Kielecki św. Aleksandra Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach nr KRS 0000257864, jako spółki przejmującej,
2) Centrum Naukowo-Badawcze Artmedik Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach, nr KRS 0000781093, jako spółki przejmowanej,


W celu otwarcia stosownego dokumentu należy „kliknąć” odpowiedni link poniżej:

Projekt uchwały Centrum Naukowo-Badawcze Artmedik Spółka z o.o. o połączeniu

Projekt uchwały Szpital św. Aleksandra Sp. z o.o. o połączeniu

Proponowane zmiany umowy przejmującej

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej

Ustalenie wartości majątku spółki przejmującej

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki: Centrum Naukowo-Badawcze Artmedik Spółka z o.o.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki: Szpital św. Aleksandra Sp. z o.o.

Zgoda wspólników na odstępstwa w procedurze połączenia