Polityka jakości

Służymy społeczeństwu Kielc już 170 lat. Był to trudny okres naszej historii, wymagający ciągłej mobilizacji do rzetelnej służby. Naszym credo jest ochraniać zdrowie i życie, strzec godności człowieka chorego, promować zachowania prozdrowotne, edukować oraz dbać o środowisko, w którym żyjemy.

 

Nasza tradycja to:

  • Nieustająca ochrona zdrowia i życia człowieka.
  • Promocja zdrowia, edukacja i profilaktyka.
  • Doskonalenie wiedzy i umiejętności, modernizacja infrastruktury i bazy sprzętowej.
  • Dążenie do umacniania zaufania pacjentów poprzez przestrzeganie praw pacjenta i kultury pracy oraz zachowanie bezpieczeństwa danych osobowych.
  • Dbanie o środowisko, zapobieganie zanieczyszczeniom i zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów, w tym szczególnie odpadów medycznych, poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałowej i stały monitoring zużycia mediów.

Potwierdzona jakość

Potwierdzeniem wysokich kompetencji personelu Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra oraz przestrzegania obowiązujących w ochronie zdrowia norm, są liczne certyfikaty i wyróżnienia, jakie przyznano naszej placówce, między innymi „Szpital Przyjazny Dziecku” czy certyfikat ISO 9001:2008.

 

Logo Szpitala Kieleckiego