Poradnia Neonatologiczna

Poradnia Neonatologiczna obejmuje opieką medyczną dzieci urodzone z czynnikami ryzyka okresu płodowo - okołoporodowego leczone w Oddziale Neonatologicznym tutejszego szpitala i szpitali z pozostałych rejonów Polski oraz dzieci z obciążonym wywiadem.

Obejmujemy opieką i obserwacją rozwoju dzieci do ukończenia 2 roku życia albo krócej jeśli lekarz uzna, że dalsza obserwacja nie jest niezbędna w przypadku danego dziecka, a czasookres dotychczasowej obserwacji był odpowiedni żeby wykryć nieprawidłowości. Podstawą przyjęcia jest skierowanie do poradni.

W sytuacjach szczególnych w poradni udzielane są również porady neonatologiczne, gdy opiekun stwierdza niepokojące objawy życiowe u noworodka wcześniej zdrowego - są to tzw. stany nagłe.

Porada neonatologiczna obejmuje:

  • ocenę somatyczną;
  • ocenę rozwoju fizycznego i neurologicznego;
  • ocenę procesów adaptacji poszczególnych narządów;
  • planowanie dalszych konsultacji i badań dodatkowych;
  • pobieranie badań dodatkowych oraz wykonywanie potrzebnych kontrolnych badań obrazowych;
  • leczenie lub kierowanie na leczenie do ośrodków ponadreferencyjnych;
  • porady pielęgnacyjne i laktacyjne zależnie od sytuacji tego wymagających.

Integralną częścią pracy poradni jest rozwiązywanie problemów laktacyjnych. Ze względu na to, że posiadamy tytuł WHO/UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku" realizujemy program promocji karmienia piersią.

Karmienie pokarmem matki jest jedynym właściwym żywieniem człowieka. Wg wskazań WHO wyłączne karmienie piersią powinno trwać minimum 6 miesięcy. Jest to proces dynamiczny, zmieniający się w czasie.

Rejestracja osobista bądź telefoniczna po uprzedniej konsultacji z lekarzem pod nr tel. 41 26 62 385

Poradnia funkcjonuje w środy, czwartki i piątki każdego tygodnia.

W Poradni przyjmują specjaliści pracujący w oddziale Neonatologicznym tutejszego Szpitala. 

W przypadku nieobecności lekarza w poradni, prosimy zgłosić swoje przybycie w Oddziale Neonatologicznym pod numerem telefonu 413417838