Poradnia Neonatologiczna

Poradnia Neonatologiczna obejmuje opieką medyczną dzieci urodzone z czynnikami ryzyka okresu płodowo - okołoporodowego, leczone w Oddziale Neonatologicznym oraz dzieci z obciążonym wywiadem rodzinnym.

Czas niezbędnej kontroli lekarskiej obejmuje tzw. "krytyczny okres rozwojowy" - od narodzin do zakończenia fazy rozwoju poszczególnych narządów, czyli do ukończenia 2. roku życia. Obejmujemy opieką dzieci urodzone w naszym szpitalu oraz skierowane z przychodni rejonowych. Podstawą przyjęcia jest skierowanie do poradni.

W sytuacjach szczególnych w poradni udzielane są również porady neonatologiczne, gdy opiekun stwierdza niepokojące objawy życiowe u noworodka wcześniej zdrowego - są to tzw. stany nagłe.

Porada neonatologiczna obejmuje:

  • ocenę somatyczną;
  • ocenę rozwoju fizycznego;
  • ocenę procesów adaptacji poszczególnych narządów;
  • planowanie dalszych konsultacji i badań dodatkowych;
  • pobieranie badań dodatkowych;
  • leczenie.

Integralną częścią pracy poradni jest rozwiązywanie problemów laktacyjnych. Ze względu na to, że posiadamy tytuł WHO/UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku" realizujemy program promocji karmienia piersią.

Karmienie pokarmem matki jest jedynym właściwym żywieniem człowieka. Rozpoczyna się po urodzeniu i trwa do 2. roku życia dziecka. Jest to proces dynamiczny, zmieniający się w czasie.

W tym okresie występują liczne problemy laktacyjne dotyczące matki i dziecka, wymagające rozwiązania przez fachowo przygotowany personel medyczny.

Rejestracja osobista bądź telefoniczna po uprzedniej konsultacji z lekarzem pod nr tel. 41 34 17 837

Pielęgniarki: Beata Schulz, Irena Stępień

W przypadku nieobecności lekarza w poradni, prosimy zgłosić swoje przybycie w Oddziale Neonatologicznym (pierwsze piętro).