Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kadra

Ordynator oddziału

 • lek. med. Nartowska Renata
  specjalista chorób wewnętrznych
  specjalista medycyny ratunkowej

 

Pielęgniarz oddziałowy

 • Marcin Kasiński

 

W oddziale dyżurują także lekarze różnych specjalizacji – chorób wewnętrznych, chirurgii, ortopedii i traumatologii narządów ruchu.
Nad stanem pacjenta czuwa ponadto wykwalifikowana kadra ratowniczo-pielęgniarska.

 

Lekarze SOR

 • lek. Baljon Małgorzata
 • lek. Cymerys Marcin
 • lek. Dobaj Łukasz
 • lek. Gigielewicz Aneta
 • lek. Harla Aleksandra
 • lek. Koślak Olga
 • lek. Lasota Jakub
 • lek. Lewandowski Maciej
 • lek. Maskatselnikau Andrei
 • lek. Mierzwa - Ślefarska Henryka
 • lek. Paluch Paweł
 • lek. Staszewska Emilia
 • lek. Stern Agnieszka
 • lek. Mardas Tatsiana
 • lek. Wawrzyk Inga

 

Kontakt

Rejestracja: 41 26 62 351, 41 26 62 352
Pielęgniarka oddziałowa: 41 26 62 362

Regulamin wewnętrzny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Na Szpitalny Oddział Ratunkowy trafiają pacjenci w bezpośrednim zagrożeniu życia, przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego, bądź zgłaszający się indywidualnie.

Szpitalny Oddział Ratunkowy dysponuje 11 łóżkami. Podzielony jest na kilka stref – konsolę rejestracyjną, salę reanimacyjną, obszar segregacji medycznej, salę obserwacyjną, salę zabiegową, gabinety lekarskie. Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt do ratowania życia i monitorowania czynności życiowych. Do dyspozycji SOR-u jest także Pracownia Diagnostyki Obrazowej, gdzie wykonywane są badania RTG, TK, MR i USG.


Czym jest triaż?

O trybie przyjęć pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra decyduje personel medyczny w ramach triażu - systemu mającego za zadanie zapewnić choremu niezbędną pomoc w odpowiednim czasie.
Pacjentom, w zależności od dolegliwości, z jakimi przyjmowani są na oddział, przydzielane są kolory czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony lub niebieski. Każdy z kolorów oznacza czas do pierwszego kontaktu z lekarzem, nie zaś czas całego pobytu w oddziale.

Czerwona – pacjenci wymagający natychmiastowego kontaktu z lekarzem – przypadki wymagające natychmiastowej stabilizacji podstawowych czynności życiowych, będący w bezpośrednim stanie zagrożenia życia, w szczególności tacy jak: z urazem wielonarządowym, po upadku z wysokości, nieprzytomni, we wstrząsie (różnego rodzaju), z drgawkami, z niedrożnością dróg oddechowych, z zatrzymaniem akcji serca lub zaburzeniami rytmu serca bezpośrednio zagrażające życiu pacjenta, z urazami głowy i zaburzeniami świadomości, z oparzeniami (twarzy, szyi, krocza, pośladków, dróg oddechowych), po urazach drążących (głowy, szyi, klatki piersiowej, tułowia), w hipotermii głębokiej (poniżej 30oC);

Pomarańczowa – pacjenci wymagający bardzo pilnej pomocy, mieszczący się pomiędzy kategorią czerwoną a żółtą - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;

 Żółta – pacjenci wymagający pomocy pilnej, czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut – przypadki pacjentów stabilnych hemodynamicznie i oddechowo, wymagający rozszerzonej diagnostyki i leczenia, w szczególności pacjenci tacy jak: z lekką dusznością bez zaburzeń saturacji, z gorączką do 38oC, z bólami o różnym umiejscowieniu, bez zaburzeń wegetatywnych, z pojedynczymi złamaniami, ze średnim lub lekkim odwodnieniem, z odmrożeniami, w hipotermii umiarkowanej (31-35oC), z połkniętym ciałem obcym bez cech duszności czy krztuszenia się w wywiadzie; 

Zielona – pacjenci nie wymagający pomocy pilnej, czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut – przypadki pacjentów wydolnych krążeniowo i oddechowo, wymagających podstawowej diagnostyki, którą można zapewnić także w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności pacjenci: z drobnymi urazami, z kaszlem, bez cech duszności, z objawami infekcji dróg moczowych, oddechowych, z temperaturą ciała poniżej 38oC, z bólem ucha, z objawami zapalenia spojówek, z wywiadem przewlekłych dolegliwości bólowych głowy lub brzucha (bez cech zaostrzenia dolegliwości), z przewlekłymi zmianami alergicznymi skóry (bez cech zaostrzenia dolegliwości);

Niebieska - pacjent nie wymagający diagnostyki i leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut

 

Triaż jest niezwykle pomocny, zwłaszcza w przypadku przepełnienia oddziału, pozwala bowiem na zachowanie porządku i udzielenie pomocy w pierwszej kolejności tym pacjentom, którzy do szpitala trafiają w stanach zagrażających życiu.

Po uzyskaniu pierwszej pomocy pacjent, w razie konieczności dalszej hospitalizacji, trafia na właściwy oddział Szpitala Kieleckiego.