Oferty pracy

Szpital Kielecki Św. Aleksandra Sp. zo.o. w Kielcach ul. Kościuszki 25
zatrudni na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną:

  • Lekarzy specjalistów w zakresie neonatologii, pediatrii
  • Lekarzy specjalistów w zakresie chirurgi ogólnej
  • Lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej
  • Lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
  • Lekarzy specjalistów w zakresie ginekologii i położnictwa
  • Lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych
  • Lekarzy specjalistów w zakresie radiologii
  • Lekarzy do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 

Lekarzy pragnących się specjalizować

Oferujemy atrkcyjne wynagrodzenie, bardzo dobre warunki pracy, dodatkowe możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Oferty prosimy składać w sekretariacie Szpitala Kieleckiego  Św. Aleksandra Sp. zo.o. w Kielcach ul. Kościuszki 25 (IV piętro)
lub mailem na adres: sekretariat@szpitalkielecki.pl.
Dodatkowe informacje: tel. (041) 341-78-00.