Nowy regulamin SOR

Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Kieleckiego
Foto: Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Kieleckiego
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Nowy regulamin SOR

Po zgłoszeniu się pacjenta na SOR, kwalifikacja pacjentów następuje według kolejnych kategorii.

 1. Zasady segregacji pacjentów:
  Po zgłoszeniu się pacjenta na SOR, kwalifikacja pacjentów następuje według kolejnych kategorii:
  1. Czerwona – pacjenci wymagający natychmiastowego kontaktu z lekarzem – przypadki wymagające natychmiastowej stabilizacji podstawowych czynności życiowych, będący w bezpośrednim stanie zagrożenia życia, w szczególności tacy jak: z urazem wielonarządowym, po upadku z wysokości, nieprzytomni, we wstrząsie (różnego rodzaju), z drgawkami, z niedrożnością dróg oddechowych, z zatrzymaniem akcji serca lub zaburzeniami rytmu serca bezpośrednio zagrażające życiu pacjenta, z urazami głowy i zaburzeniami świadomości, z oparzeniami (twarzy, szyi, krocza, pośladków, dróg oddechowych), po urazach drążących (głowy, szyi, klatki piersiowej, tułowia), w hipotermii głębokiej (poniżej 30oC);
  2. Pomarańczowa – pacjenci wymagający bardzo pilnej pomocy, mieszczący się pomiędzy kategorią czerwoną a żółtą - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
  3. Żółta – pacjenci wymagający pomocy pilnej, czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut – przypadki pacjentów stabilnych hemodynamicznie i oddechowo, wymagający rozszerzonej diagnostyki i leczenia, w szczególności pacjenci tacy jak: z lekką dusznością bez zaburzeń saturacji, z gorączką do 38oC, z bólami o różnym umiejscowieniu, bez zaburzeń wegetatywnych, z pojedynczymi złamaniami, ze średnim lub lekkim odwodnieniem, z odmrożeniami, w hipotermii umiarkowanej (31-35oC), z połkniętym ciałem obcym bez cech duszności czy krztuszenia się w wywiadzie;
  4. Zielona – pacjenci nie wymagając pomocy pilnej, czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut – przypadki pacjentów wydolnych krążeniowo i oddechowo, wymagających podstawowej diagnostyki, którą można zapewnić także w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności pacjenci: z drobnymi urazami, z kaszlem, bez cech duszności, z objawami infekcji dróg moczowych, oddechowych, z temperaturą ciała poniżej 38oC, z bólem ucha, z objawami zapalenia spojówek, z wywiadem przewlekłych dolegliwości bólowych głowy lub brzucha (bez cech zaostrzenia dolegliwości), z przewlekłymi zmianami alergicznymi skóry (bez cech zaostrzenia dolegliwości);
  5. Niebieska - pacjent nie wymagający diagnostyki i leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut
 2. Maksymalny czas do podjęcia w/w decyzji przez lekarza dyżurnego:
  1. Pobyt pacjenta w SOR nie powinien przekraczać 6-12 godzin. Po tym okresie, o ile istnieją ku temu wskazania, należy przyjąć pacjenta do odpowiedniego Oddziału Szpitala lub skierować do innego zakładu leczniczego.
  2. W przypadku, gdy pacjent znajdujący się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przebywa na SOR, ocena stanu klinicznego dokonywana jest nie rzadziej niż co 90 minut, a jej wyniki są odnotowywane w dokumentacji medyczne. Jeżeli pacjent przebywa na SOR ponad 6 godzin i nie znajduje się w stanie nagłego zagrożenia życia, należy przystąpić do monitorowania jego parametrów życiowych nie rzadziej niż co 2 godziny, a wynik kontroli odnotowywać w dokumentacji medycznej.
 3. Zasady kierowania do POZ:
  Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane z SOR do miejsc udzielania świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, jeżeli ich stan zdrowia na to pozwala, a zaopatrzenie tych pacjentów w ramach SOR prowadziłoby do opóźnienia w dostępie do lekarza pacjentów przydzielonych do kategorii: czerwonej, pomarańczowej, żółtej ponad terminy określone w zasadach segregacji medycznej