Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży

{[description]}

Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży

Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy”

Szpital Kielecki Św. Aleksandra przystąpił do pilotażowego programu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy”

Program

Celem głównym pilotażu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019r. w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet  w ciąży i okresie poporodowym – Dieta Mamy, jest: 

  1. wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym hospitalizowanym w oddziale ginekologiczno - położniczym;
  2. propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek po zakończeniu hospitalizacji w oddziale ginekologiczno - położniczym.

Celami szczegółowymi pilotażu są:

  1. podniesienie jakości żywienia pacjentek;
  2. zwiększenie satysfakcji pacjentek z hospitalizacji;
  3. zwiększenie wiedzy pacjentek dotyczącej zasad zdrowego żywienia;
  4. wyrobienie dobrych nawyków pacjentek w zakresie zdrowego odżywiania.

Dietetyk

Podczas hospitalizacji w naszym szpitalu może Pani skontaktować się z dietetykiem, który przeprowadzi konsultację dietetyczną, omówi i wyjaśni najważniejsze zasady dotyczące żywienia kobiet w ciąży i kobiet karmiących, odpowie na pytania.

Spotkania z dietetykiem odbywają się w poniedziałki i czwartki, w godz. od 9:00 do 12:00. Zamiar skorzystania z konsultacji dietetycznej można zgłosić pielęgniarce/położnej oddziału. Dodatkowo przez 3 miesiące po wyjściu ze szpitala może się Pani kontaktować z naszym dietetykiem drogą mailową pod adresem: dietetyk@szpitalkielecki.pl

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

Wszelkie informacje w zakresie prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży i kobiet karmiących znajdzie Pani także na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl.

Istnieje również możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji dietetycznych w okresie poszpitalnym w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej prowadzonym przez Instytut Żywności i Żywienia w trybie on – line pod adresem https://poradnia.ncez.pl

Uwagi

Informujemy również, że pacjentki w ramach Programu mają możliwość zgłaszania uwag pozytywnych oraz negatywnych dotyczących serwowanych posiłków bezpośrednio do dietetyka (dietetyk@szpitalkielecki.pl) oraz do personelu medycznego oddziału.